Adatkezelési tájékoztatás

A Szövegműhely (értsd alatta: a www.szovegmuhely.hu weboldal üzemeltetője) elektronikus és esetenként nyomtatott hírleveleket és kereskedelmi ajánlatokat küld az arra önként feliratkozó érdeklődőknek. Ezzel a 2011. évi CXII. törvény hatálya alá tartozó adatkezelést folytatunk.

Ennek a tájékoztatásnak a célja, hogy a törvény előírásainak megfelelve tájékoztassuk a leendő felhasználókat az adatkezelés részletes szabályairól és céljáról.

Az adatkezelő

Az adatkezelő neve: Duplanagy Bt.

Adatkezelési nyilvántartás száma: NAIH-63638/2013.

Az adatkezelő adatai:

 • Címe: 8800 Nagykanizsa, Liszt Ferenc u. 3/a.
 • Képviselője: Nagy Csaba
 • Adószáma: 20181026-1-20
 • Cégjegyzékszáma: Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága: Cg.20-06-035258
 • Bankszámlaszáma: ERSTE Bank 11600006-00000000-56905568
 • Email: posta@duplanagy.hu

Az adatkezelés a következő csoportokat érinti:

 • az oldalt meglátogató internetezők
 • az oldal tartalma, szolgáltatásai iránt érdeklődők, ezen belül
  • akik valamely tanulmány, cikk letöltését kezdeményezték email címük megadásáért cserébe
  • hírlevélre feliratkozottak.

Adatkezelési formák

Technikai adatkezelés az oldal látogatói esetében

Adatkezelés célja: a szolgáltatás minőségének biztosítása, valamint látogatottsági statisztikák összeállítása.

Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás, továbbá a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§ (3) bekezdése.

Kezelt adatok köre: a látogató IP címe, a látogatás ideje, a meglátogatott oldalak címe, valamint a látogató számítógépének operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.

A szolgáltatók a pontosabb kiszolgálás érdekében a weboldal látogatóinak számítógépén kis adatcsomagokat helyeznek el (cookie). Ezek alapján képes az oldalt működtető program felismerni a visszatérő látogatót. A böngészés során a felhasználó számítógépére telepített cookie-k nyomtalanul törölhetők.

A technikai adatok feldolgozását adatkezelő külső szolgáltatók által biztosított programokkal is végezheti (pl. Google Analytics).

A technikai adatokat az oldal kezelője semmilyen módon nem képes a látogató személyéhez kötni.

A feliratkozott érdeklődők adatainak kezelése

Az adatkezelés célja marketingüzenetek küldése emailben, telefonon és postai úton.

Az adatkezelés jogalapja az érintett felhasználók önkéntes hozzájárulása (regisztráció és feliratkozás).

Az adatok tárolása az internetes szolgáltató szerverén történik.

Az adatkezelés során külső adatfeldolgozót nem veszünk igénybe. Az adatkezelő ugyanakkor fenntartja a jogot, hogy a későbbiek során adatfeldolgozó munkáját igénybe vegye. Ennek tényéről az adatvédelmi tájékoztató útján tájékoztatja az érintetteket.

A kezelt adatok köre: név, email cím, postai cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:

 • önkéntes leiratkozásig, vagy
 • utolsó olvasói aktivitástól számított 1 évig.

Olvasói aktivitáson értjük a hírlevelek megnyitását, benne elhelyezett linkre kattintást, kérdőív kitöltését, válaszadást.

A Szövegműhely szolgáltatásait megrendelők adatainak kezelése

Az adatkezelés célja a szolgáltatás minőségének biztosítása, a törvényi előírások betartásához szükséges adatok biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás és az adózásról szóló törvények előírása.

Kezelt adatok köre: a regisztráció során megadott adatok (név, email cím, postai cím, telefonszám), továbbá a számvitelre vonatkozó törvények által meghatározott adatok (számlázási cím, szükség esetén cég neve, adószáma).

A megrendelők esetében az adatkezelés időtartamát a jogszabályok határozzák meg.

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintettek joguk van

 • tájékoztatást kérni kezelt adataik köréről
 • tiltakozni személyes adataik kezelése ellen
 • a kezelt hibás adatok helyesbítését kérni
 • visszavonni az önkéntes adatkezeléshez adott hozzájárulásukat, ezzel töröltetni kezelt adataikat.

Információkérés esetén az adatkezelő 30 naptári napon belül, írásban köteles válaszolni az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

A személyes adatok törlését vagy javítását az érintettek a következő módon kérhetik:

 • a hírlevelek „leiratkozás” vagy ezzel egyenértékű szövegű linkjére kattintva
 • email üzenetben a posta@duplanagy.hu címre írva
 • postai levélben a 8800 Nagykanizsa, Liszt Ferenc u. 3/a. címre írva.

Az érintettek nem kérhetik azon adataik törlését, melyek kezelésre törvény kötelezi az adatkezelőt. Az adatkezelő zárolja az érintett azon személyes adatait, melynek végleges törlését jogos érdeke nem teszi lehetővé.

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatban panasszal, jogorvoslati lehetőséggel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a következő címen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
www.naih.hu

Nagykanizsa, 2013. március 21.

Adatkezelési tájékoztatás (nyomtatható pdf)

Szólj hozzá!