Nem lehet korlátlanul elhúzni az adósság elévülését

Senkit sem lehet vég nélkül üldözni egy régi, ki nem fizetett adósság miatt. A tavaly óta hatályos új Polgári Törvénykönyv az adósok javára változtatta meg a követelés elévülésének több évtizedes szabályait. Ez magánszemélyekre és vállalkozókra, cégekre is vonatkozik.

Sok vállalkozóban felmerül a kérdés, hogy mikor évül el egy adósság? Meddig lehet valakitől követelni egy több éves, vagy éppen évtizedes hátralék kifizetését? Az elévülés eltörli az adósságot?

Nos, az utolsó kérdésre a legegyszerűbb megadni a választ: az elévülés nem törli el az adósságot, az mindaddig fennmarad, míg csak az adós ki nem egyenlíti a számlát. Az elévülés nem erről szól. Az elévülés azt a határidőt jelenti, ami után már nem lehet az adóstól jogi eszközökkel kikényszeríteni egy adósság törlesztését. Ettől még nem lesz az ő múltja patyolattiszta, csak a régi hitelezője nem tud bírósághoz, végrehajtóhoz fordulni, hogy az adósság megfizetését követelje tőle. Kellemetlenkedni, rossz hírét kelteni, akár naponta felszólításokkal bombázni ezt követően is tudja, csak jogi eszközökhöz nem nyúlhat már az elévülést követően.

Egy pénzügyi követelés esetén az általános elévülési idő 5 év. Ez így volt eddig is. Vannak ennél rövidebb elévülési idejű követelések is, s van olyan is, ami soha nem fog elévülni. Az új törvény szerint írásos szerződésben bármilyen hosszúságú elévülési időt kiköthetnek a felek – azt az egy esetet kivéve, hogy egyáltalán nem évül el a követelés. Ilyen rendelkezést csak törvény hozhat.

Az 5 éves elévülési idő eddig korlátlanul hosszabbítható volt. Az elévülést ugyanis minden behajtási lépés újraindította. Tegyük fel, hogy valaki nem fizetett ki időben egy számlát. A hitelezője évekig nem szólította fel miatta. Majd 4 év után küldött egy felszólító levelet, követelte tőle a pénz kifizetését. Bár már majdnem letelt az 5 éves elévülési idő, ez a felszólító levél megszakította az elévülést, s újrakezdődött az 5 éves időszak. Megint eltelt 4 év esemény nélkül, majd a negyedik év végén újra kiküldtek egy levelet. Ezzel újra elkezdődött elölről az egész. Csak két levél kellett hozzá, de az adósság megfizetése a számla kiállítása után 13 évvel még mindig bíróságon is követelhető.

Ezt a gyakorlatot módosította az új Ptk. A fizetési felszólítás kikerült abból a körből, ami megszakíthatja az elévülést. Így a hitelező hiába küld felszólító levelet a negyedik évben, az adósság akkor is elévül az ötödik év végére. Az adóst nem lehet egy-egy felszólítással örökös fenyegetésben tartani.

Mi szakítja meg az elévülést?

Az új Ptk. nem szüntette meg az elévülés megszakításának a lehetőségét, csak a fizetési felszólítást vette ki ennek az eszközei közül. Egy pénzügyi követelés elévülése a következők miatt indulhat újra:
• az adós elismeri a tartozást
• a felek egyezséget kötnek a tartozás mértékéről, visszafizetéséről
• a követelésről a bíróság jogerős határozatot hozott
• a követelést csődeljárásban bejelentik.

A változás az adósok számára kedvező, a másik felet pedig hatékonyabb behajtásra serkenti. a hitelezők nem ülhetnek a babérjaikon annak tudatában, hogy egy levéllel úgyis végteleníthető az adósság, s egyszer majd csak megoldódik valahogyan az ügy. Kénytelenek számolni a határidővel: vagy behajtják 5 éven belül a követelést, vagy végleg le kell mondaniuk a függőben lévő bevételről.

Forrás: 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 6:21-6:25. §